ระบบเสียง


ระบบเสียง

ระบบเสียงคือหนึ่งในงานบริการของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามามากกว่า 25 ปี โดยคุณสามารถวางใจกับการออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณเสียงจากช่างและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเราให้บริการด้านระบบเสียงที่หลากหลายทั้งระบบกระจายเสียงสาธารณะ (Public Address) ระบบเสียงเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ระบบเสียงเพื่อการประชุมและการอบรมสัมมนา ระบบเสียงเพื่อการสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงเคลื่อนที่เอนกประสงค์ ทั้งใน ห้องจัดเลี้ยง ห้องเรียน หอประชุม ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ฯลฯ โดยเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า