บริการ

การบริการ

บริษัท ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยให้บริการด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านวัตถุประสงค์การใช้งานและความคุ้มค่าในการลงทุน  สอดคล้องไปกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผ่านประสบการณ์มามากกว่า 25 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานคุณภาพในการบริการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ บริการวางแผนออกแบบโครงสร้างระบบ บริการติดตั้งระบบและสายสัญญาณ พร้อมทั้งการดูแลและบริการหลังการขายที่มีการติดตามผลและบริหารอย่างมืออาชีพ ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจได้กับการส่งมอบงานที่ตรงเวลาและพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์