ระบบห้องประชุมระบบประชุม

การบริหารงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดการประชุมเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเหตุผลทางการค้าหรือการสื่อสารระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชุมของท่าน เราจึงตั้งใจและพัฒนาการออกแบบและติดตั้งระบบการประชุม ซึ่งผสมผสานโสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพและระบบเสียงที่ทันสมัยและสะดวกสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบประชุมแบบไร้สาย (Wireless Conference System) ระบบประชุมขนาดใหญ่หรือจะเป็นระบบประชุมขนาดเล็ก เราก็สามารถดำเนินการให้ท่านได้ตามความต้องการ