บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัท ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส์ จำกัด ได้ดูแลและให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความความเชี่ยวชาญ จริงใจ และซื่อสัตย์ทั้งก่อนและหลังการส่งมอบงาน โดยที่เราไม่เคยมีประวัติการทิ้งงานลูกค้า อีกทั้งเรายังให้การดูแลลูกค้าทั้งด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การดูแลระบบและรับประกันอะไหล่ พร้อมทั้งการฝึกอบรมการใช้งานภายหลังการส่งมอบงานเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์